Strona brw.com.pl używa plików Cookies. Więcej Informacji o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce znajduje się w polityce plików cookies.

Regulamin

Regulamin

REGULAMIN SERWISU I SKLEPU INTERNETOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE

 

 

 1. Serwis działający pod adresem  www.dekoracje.brw.com.pl  prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089493, NIP 9181745428, REGON 950411093, o kapitale zakładowym w wysokości 177.359.520  złotych opłaconym w całości, e-mail: brw@brw.com.pl nr telefonu + 48 84 685 02 00, fax + 48 17 717 30 10.

Adresem do korespondencji związanej z działaniem E-Sklepu, składania reklamacji i zwrotu towarów jest: BLACK RED WHITE S. A. - Sklep Internetowy, 39-300 Mielec, Ul. Wojska Polskiego 3 H-13.

 1. Do prawidłowego korzystania z Serwisu oraz E-Sklepu niezbędne jest zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
 2. Sklep internetowy (E-Sklep) będący częścią Serwisu dekoracje.brw.com.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu oraz E-Sklepu prosimy kierować na adres e-mail:   lub telefonicznie pod numer + 48 84 68 50 202.
 4. Serwis jest przystosowany do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych przeglądarek Mozilla Firefox w wersji 3.6 lub wyższej oraz Microsoft Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej na komputerze kompatybilnym ze standardem IBM PC, pracującym pod systemem operacyjnym Windows lub Linux z dostępem do Internetu. Serwis jest zoptymalizowany do oglądania przy rozdzielczości ekranu 1024x768 punktów, z włączeniem w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 5. Użytkownik ma zakaz wykorzystywania Serwisu do dostarczania treści o charakterze bezprawnym.  Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.

 

Słownik pojęć

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sprzedawca –"BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089493, NIP 9181745428, REGON 950411093, o kapitale zakładowym w wysokości 177.359.520,00 złotych opłaconym w całości.
 • Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 • Serwis - serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem  www.dekoracje.brw.com.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.
 • E-Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w ramach Serwisu.
 • Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej składająca Zamówienie w E-Sklepie.
 • Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w E-Sklepie. Towar jest fabrycznie nowy.
 • Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego E-Sklepu.
 • Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze E-Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta.
 • Zamówienie – oferta zakupu Towarów za Cenę złożona za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej E-Sklepu, przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 • Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Regulamin – niniejszy regulamin. Regulamin stanowi integralną część Umów sprzedaży zawieranych na odległość (za pośrednictwem E-Sklepu), a w stosunku do już zawartej Umowy sprzedaży jego postanowienia mogą zostać zmienione jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
 • Dzień roboczy – dni tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy.

 

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu, są przetwarzane przez Sprzedawcę, który jest ich Administratorem.


Przekazane podczas rejestracji konta w Serwisie  i/lub składania Zamówienia dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • realizacji ewentualnej Umowy,
 • w przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Serwis. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, i nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.
 1. Użytkownik ma możliwość  zarejestrowania konta w Serwisie. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy. Użytkownik ma prawo w każdej chwili do usunięcia konta, na żądanie zgłoszone do Sprzedawcy.
 2. Każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi po zarejestrowaniu się przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom (na przykład firmom kurierskim) w celu i zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia.

 

Ochrona praw autorskich

 1. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy "BLACK RED WHITE" S.A. z siedzibą w Biłgoraju. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).
 2. Oznaczenie www.brw.com.pl wraz z sub-domenami oraz  inne znaki towarowe używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

 

Opisy i zdjęcia Towarów

 1. Wszelkie informacje dotyczące Towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zamieszczone na stronie Serwisu przez Sprzedawcę, kierowane do odbiorców i potencjalnych Klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert przez Klientów. Klient dokonując wypełnienia Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej E-Sklepu składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Kolory  wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć Towarów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora.
 3. Ukazane na zdjęciach w Serwisie elementy dekoracyjne nie wchodzą w skład Towarów i nie są wliczone w ich cenę.

 

Ceny

 1. Wszystkie Ceny podawane w na stronach internetowych są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane Ceny nie obejmują Kosztów dostawy.
 2. Wszystkie Ceny podawane w E-Sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu Zamówienia przez stronę internetową.
 3. Zmiany Cen Towarów w E-Sklepie  nie odnoszą skutku względem Zamówień złożonych przed dokonaniem tych zmian.

 

Promocje

 1. Na stronach sklepu www.dekoracje.brw.com.pl mogą znajdować się produkty objęte promocjami. Promocje ustalane są według wewnętrznej polityki sklepu.
 2. Sklep www.dekoracje.brw.com.pl może prowadzić także dedykowane działania promocyjne u zewnętrznych partnerów (kody rabatowe, kupony itp.). Oferty promocyjne komunikowane w ten sposób (kody rabatowe, kupony itp.) są odrębnymi działaniami. Promocje nie łączą się ze sobą.

 

Zamówienia

 1. E-Sklep przyjmuje Zamówienia poprzez stronę www.dekoracje.brw.com.pl.
 2. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.
 3. Warunkiem złożenia ważnego Zamówienia, jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie E-Sklepu. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie:
 • nazwy, koloru, i ilości Towaru,
 • imienia i nazwiska Klienta bądź odbiorcy,
 • dokładnego adresu dostawy,
 • numeru telefonu kontaktowego,
 • adresu e-mail Klienta,
 • danych niezbędnych do wystawienia faktury.
 1. Otrzymanie złożonego Zamówienia, jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę. Złożenie Zamówienia przez Klienta oznacza zgodę na otrzymywanie wiadomości e-mail z informacjami niezbędnymi do realizacji ewentualnej Umowy sprzedaży.
 2. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia do realizacji, w następstwie złożonego przez Klienta Zamówienia, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną w terminie do 3 dni od dnia złożenia Zamówienia, jest jednoznaczna z zawarciem Umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży, w przypadku gdy Klient wybierze opcję zapłaty przed wydaniem Towaru, a płatność za Towar oraz Koszt dostawy nie zostanie uiszczona przez Klienta w terminie 14 dni od dnia  zawarcia Umowy sprzedaży.
 4. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT.
 5. E-Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej.
 6. Sprzedawca zobowiązany jest do wysyłki Towaru dopiero po zapłacie Ceny przez Klienta (nie dotyczy wyboru formy płatności w momencie odbioru Towaru). Rozpoczęcie realizacji Zamówienia rozpoczyna się:
 • w przypadku Zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto bankowe Sprzedawcy,
 • w przypadku Zamówień płatnych za pomocą karty kredytowej – w chwili autoryzacji transakcji przez odpowiednie centrum autoryzacyjne,
 • w przypadku Zamówień płatnych w momencie odbioru towaru – w chwili zawarcia Umowy sprzedaży.
 1. Wydanie Klientowi zakupionego Towaru następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 

Sposoby i terminy płatności

 1. Płatność za Towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  1. Przed wydaniem Towaru Klientowi, najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży:
 • Przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy,
 • Kartą kredytową.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl (Dotpay S.A., ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, Polska).

 1. W momencie odbioru Towaru gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy Towarów za pośrednictwem przewoźnika.
 1. Sprzedawca może ustalić z Klientem, wyłącznie na wniosek Klienta inne szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w Zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji.
 2. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej Umowy sprzedaży na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej Umowy sprzedaży na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Dostawa i transport

 1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów według złożonych Zamówień  na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm kurierskich (przewoźników).
 2. Szczegółowe warunki dostaw reguluje regulamin wskazanych firm kurierskich, dostępny na ich stronach internetowych lub w ich siedzibach.
 3. W sytuacji gdy zamówiony Towar jest niedostępny w określonym w Serwisie terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy. Klientowi przysługuje wówczas prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Na koszt dostawy wpływ mają wielkość oraz ilość zamówionego  Towaru i wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar. O ostatecznej (łącznej) wysokości opłaty za zrealizowanie dostawy całego zamówienia Klient uzyskuje informację po dodaniu Towaru do „koszyka” i wyborze sposobu płatności, ale przed złożeniem Zamówienia. Koszt dostawy ustalany jest zgodnie z zasadami zawartymi w poniższej tabeli:

 

 

 

 

 1. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych opakowania, uszkodzeń mechanicznych Towaru powstałych podczas transportu lub braku Towaru w przesyłce bądź opakowaniu, Klient powinien w obecności przewoźnika sporządzić protokół uszkodzenia (dostępny u dostawcy) podpisany przez obie strony. Jeżeli spisanie protokołu szkody nie było możliwe w przypadku doręczenia paczki należy wezwać kuriera ponownie w celu spisania protokołu szkody (dopuszczalne jest nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą, który w imieniu Klienta wzywa kuriera w celu spisania protokołu szkody).
 2. Wraz z towarem wydawane są: faktura VAT oraz dokument gwarancyjny (jeżeli Towar objęty jest gwarancją). W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.
 3. W przypadku gdy dane adresowe podane przez Klienta są błędne lub niepełne i wskutek tego nastąpi zwrot przesyłki do Sprzedawcy, ponowne wysłanie zamówionego Towaru po otrzymaniu przez Sprzedawcę zwrotu przesyłki następuje po dokonaniu ponownej wpłaty Kosztów wysyłki oraz pokryciu kosztów związanych z dostarczeniem zwrotu. To samo dotyczy przypadku gdy Klient nie odbierze w terminie  prawidłowo wysłanej przesyłki wskutek czego zostanie ona odesłana do Sprzedawcy.
 4. Dostawa odbywa się w  dni robocze w godzinach od 9.00 do 18.00. Dzień oraz godzina dostawy uzależniona jest od wewnętrznego harmonogramu dostawy firmy kurierskiej i nie zależy od Sprzedawcy. Jednakże Klient ma możliwość zamówienia dostawy na konkretnie wskazany dzień (z wyłączeniem sobót,  niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy) lub w określonym przedziale czasowym. Jest to usługa dodatkowo płatna zgodnie z cennikiem indywidualnym każdej z firm kurierskich i wymaga uprzedniego uzgodnienia ze Sprzedawcą.

 

Prawo odstąpienia od umowy. Zwrot Towaru.

 1. Postanowienia niniejszego rozdziału dotyczą wyłącznie Konsumentów.
 2. Zgodnie z wzorem pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącym załącznik numer 1 do Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827) Sprzedawca informuje, że w stosunku do Umów sprzedaży Towarów zawartych za pośrednictwem E-Sklepu prawa Konsumentów kształtują się w sposób następujący:

 

„Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas „BLACK RED WHITE” S. A. - Sklep Internetowy, 39-300 Mielec, Ul. Wojska Polskiego 3 H-13  Tel.: 084 685 02 00, Fax : 017 717 30 10, e-mail: o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy wskazanego w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta (pobierz), lub z formularza wskazanego przez Sprzedawcę (pobierz) jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres „BLACK RED WHITE” S. A. - Sklep Internetowy, 39-300 Mielec, Ul. Wojska Polskiego 3 H-13, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

 Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy."

 

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 • zawartej w drodze aukcji publicznej;
 • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 1. Jeśli możliwe, prosimy aby zwrócić Towar w oryginalnym i niezniszczonym opakowaniu producenta z dowodem jego zakupu. Prosimy dołączyć do zwracanego towaru wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem Towaru.
 2. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.
 3. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.
 4. W przypadku zwrotu Towaru, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.

 

Reklamacje

 1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczać zakupione Towary w stanie wolnym od wad. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy (Towarów) na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego dotyczących rękojmi.
 2. Jeżeli do zakupionego Towaru została dołączona karta gwarancyjna, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz Kodeksie cywilnym. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca nie zapewnia dodatkowej gwarancji ani usług posprzedażnych.
 3. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres z którego dokonano wysyłki ( BLACK RED WHITE S. A. - SKLEP INTERNETOWY 39-300 MIELEC, UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, H-13 Tel.: 084 685 02 00, Fax : 017 717 30 10, e-mail: ), w wybranej przez Klienta formie, przy czym Sprzedawca sugeruje skorzystanie z  formularza dostępnego na stronie www pod adresem https://www.dekoracje.brw.com.pl/zakupy/reklamacje/.

Prosimy aby zgłoszenie zawierało takie elementy jak:

 • imię i nazwisko Klienta, adres e-mail Klienta lub inny sposób kontaktu z Klientem,
 • numer zamówienia, nazwę Towaru/kod produktu, ilość sztuk i rodzaj wad (opis przyczyny reklamacji), datę wystąpienia wad,
 • wybór żądania co do sposobu załatwienia reklamacji (żądania sposobu doprowadzenia towaru do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży).
 1. Do zgłoszenia reklamacyjnego możliwe jest dodanie plików/zdjęć uszkodzonego Towaru. Jeśli możliwe prosimy także o dołączenie dowodu zakupu Towaru, nie jest to jednak warunek rozpatrywania reklamacji.
 2. W przypadku zewnętrznych i widocznych uszkodzeń mechanicznych opakowania powinien zostać sporządzony w obecności kuriera doręczającego protokół szkody, o którym mowa w punkcie 5 w części regulaminu dotyczącym Dostawy. Jeżeli spisanie protokołu szkody nie było możliwe w przypadku doręczenia paczki należy wezwać kuriera ponownie w celu spisania protokołu szkody (dopuszczalne jest nawiązanie kontaktu ze Sprzedawcą, który w imieniu Klienta wzywa kuriera w celu spisania protokołu szkody). Nie jest to jednak warunek rozpatrywania reklamacji.
 3. W przypadku braku któregokolwiek z wyżej wskazanych elementów zgłoszenia reklamacyjnego Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia braków wyznaczając mu w tym celu odpowiedni termin, nie krótszy niż 3 dni robocze. Sprzedawca jest zobowiązany do rzetelnego rozpatrzenia każdej złożonej reklamacji.
 4. W trakcie postępowania reklamacyjnego obsługa E-Sklepu nawiąże kontakt e-mailowy bądź telefoniczny z Klientem informując go o przebiegu reklamacji. W przypadku zwrotu uszkodzonego towaru lub konieczności doręczenia towaru do Sprzedawcy w celu prawidłowego rozpatrzenia reklamacji Sprzedawca zleca firmie kurierskiej odbiór uszkodzonego towaru od Klienta i instruuje Klienta co do wydania towaru. Klient może również przesłać reklamowany Towar do Sprzedawcy w sposób przez siebie wybrany, wówczas Sprzedawca zwróci Klientowi wartość kosztów przesyłki do Sprzedawcy na podstawie dokumentów (rachunków, potwierdzeń nadania) przedstawionych przez klienta.  Przesłanie Towaru reklamowanego nie może nastąpić w formie przesyłki za pobraniem. Prosimy, aby przesłany w ramach reklamacji Towar posiadał, jeśli jest to możliwe, oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu.
 5. Reklamacje złożone przez Klientów zostaną rozpatrzone przez Sprzedawcę, który zobowiązuje się do rzetelnego zbadania zgłoszenia reklamacyjnego i ustosunkowania się do żądania Klienta w każdym przypadku w terminie czternastu dni.

 

 

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem  z pozasądowych  sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych,  do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 2. Chcąc skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń mogą Państwo zwrócić się do instytucji zajmujących się ochroną praw i interesów konsumentów, w szczególności do:
 • powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów,
 • wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich oddziałów zamiejscowych prowadzących mediację. Mediację prowadzi się ją na wniosek Konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Mediatorem jest pracownik WIIH. Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że na taki sposób rozwiązania sporu muszą wyrazić zgodę obie strony umowy,
 • sądów polubownych, w szczególności stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy WIIH (zarówno w stolicach województw, jak i w oddziałach zamiejscowych). Sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Podstawową ich cechą jest dobrowolny charakter. Oznacza to, że sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko wtedy, gdy obie strony wyrażą na to zgodę i poddadzą się jego jurysdykcji, czyli dokonają tzw. zapisu na sąd polubowny. Inicjować postępowanie mogą zarówno Konsument, jak i przedsiębiorca.

Postępowania opisane powyżej są bezpłatne, jedyne koszty mogą się wiązać z koniecznością opłacenia ekspertyz zleconych w sprawie  niezależnym rzeczoznawcom.

 

 

Postanowienia końcowe

 1. Do złożenia Zamówienia przez Klienta niezbędna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
 2. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy o prawach konsumenta, z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r. pozycja 827).
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w Serwisie pod adresem www.dekoracje.brw.com.pl  i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia, o czym poinformuje prezentując nową wersję Regulaminu na stronie internetowej z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Zmiany nie mogą dotyczyć Zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian.

Poprzednie wersje regulaminu

Regulamin serwisu od 27.05.2014 do 24.12.2014. Pobierz regulamin
Regulamin serwisu od 17.10.2013 do 26.05.2014. Pobierz regulamin
 

 

 

Zapisz sie do naszego newslettera,
aby otrzymywać informację o nowościach i promocjach.


BLACK RED WHITE S. A. - SKLEP INTERNETOWY

39-300 MIELEC, UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, H-13

Czynny w godzinach: 7.30-19.00

 

Biuro Obsługi Klienta

Tel. : 084 685 02 00

Fax : 017 717 30 10

e-mail:

Copyright © 2015 Black Red White S.A. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Ideo
23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 63, NIP 918-17-45-428, KRS Nr 0000089493
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 177.359.520,00 zł
Dziękujemy - zapraszamy do salonu