Strona brw.com.pl używa plików Cookies. Więcej Informacji o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce znajduje się w polityce plików cookies.

Regulamin

Nowy regulamin serwisu internetowego

Szanowni Państwo informujemy, że od 25.12.2014 wejdzie w życie nowy regulamin serwisu. Pobierz regulamin serwisu obowiązujący od 25.12.2014
 

 

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

INFORMACJE OGÓLNE

1. Serwis działający pod adresem www.brw.com.pl oraz www.dekoracje.brw.com.pl prowadzony jest przez "BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089493, NIP 9181745428, REGON 950411093, o kapitale zakładowym w wysokości 177.359.520 złotych opłaconym w całości, e-mail: brw@brw.com.pl nr telefonu + 48 84 685 02 00, fax + 48 17 717 30 10.

2. Zapoznanie się z niniejszym regulaminem jest niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu Internetowego.

3. Sklep internetowy (E-Sklep) będący częścią serwisu brw.com.pl prowadzi sprzedaż wysyłkową wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Wszystkie uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu prosimy kierować na adres e-mail: lub telefonicznie pod numer + 48 84 68 50 202.

5. Serwis oraz E-Sklep zostały przystosowane do eksploatacji przy zastosowaniu w pełni zainstalowanych przeglądarek w systemie operacyjnym Windows Internet Explorer 7.0 lub nowszej, Mozilla Firefox 11.0 lub nowszej, Opera  11.0 lub nowszej, Chrome 11.0 lub nowszej, obecnych na polskim rynku w wersji stabilnej z włączoną obsługą, JavaScript i Cookies, ActiveX, Flash Player. Serwis internetowy został zoptymalizowany do oglądania go przy rozdzielczości ekranu 1280x720 pikseli. Przy innych ustawieniach korzystanie z serwisu będzie możliwe, ale może się to wiązać z pogorszeniem estetyki i funkcjonalności serwisu.

 

SŁOWNIK POJĘĆ
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sprzedawca –"BLACK RED WHITE" Spółka Akcyjna z siedzibą w Biłgoraju, adres ul. Krzeszowska 63, 23-400 Biłgoraj, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000089493, NIP 9181745428, REGON 950411093, o kapitale zakładowym w wysokości 177.359.520,00 złotych opłaconym w całości.
 • Użytkownik - każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
 • Serwis - serwis znajdujący się w sieci Internet pod adresem www.brw.com.pl, www.dekoracje.brw.com.pl oraz wszystkie funkcje i narzędzia udostępniane przez ten serwis.
 • E-Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę w ramach Serwisu.
 • Klient - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej składająca Zamówienie w E-Sklepie.
 • Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży w E-Sklepie. Towar jest fabrycznie nowy.
 • Cena – cena Towaru wraz z obowiązującym podatkiem od towarów i usług (VAT) nie uwzględniająca kosztów dostawy Towaru.
 • Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego E-Sklepu.
 • Koszt dostawy – ponoszony przez Klienta koszt związany z dostarczeniem Towarów zamówionych ze E-Sklepu do miejsca wskazanego przez Klienta.
 • Zamówienie – zlecenie zakupu za Cenę Towarów złożone za pomocą mechanizmów dostępnych na stronie internetowej E-Sklepu, przez Klienta zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 

Ochrona danych osobowych

1. Dane osobowe przekazywane przez Użytkowników Serwisu, są przetwarzane przez Sprzedawcę.
Przekazane podczas rejestracji i/lub składania zamówienia on-line dane osobowe, będą wykorzystywane wyłącznie w celu:

 • realizacji umowy,
 • w przypadku wyrażenia przez klienta zgody, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Serwis. Wyrażenie zgody nie jest warunkiem realizacji Zamówienia.

2. Użytkownik ma możliwość zarejestrowania konta w Serwisie. Z konta zarejestrowanego w ten sposób można również korzystać na stronie www.brw.com.pl. Dokonując rejestracji w Serwisie, Użytkownik dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

3. Każdy Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzanych danych, które go dotyczą, zawartych w zbiorach danych oraz dostępu do swoich danych celem ich poprawiania. Każdemu Użytkownikowi po zarejestrowaniu się przysługuje wgląd do swoich danych oraz możliwość ich zmiany. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

4. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

 

Ochrona praw autorskich

1. Zawartość stron internetowych Serwisu jest własnością firmy "BLACK RED WHITE" S.A. z siedzibą w Biłgoraju. Wszelkie prawa autorskie osobiste i majątkowe do jakichkolwiek elementów Serwisu (tekstowych, graficznych, układu strony, itp.) są zastrzeżone. Serwis oraz wszystkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U.00.80.904 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

2. Oznaczenie www.brw.com.pl wraz z sub-domenami oraz inne znaki towarowe używane na stronach są znakami chronionymi przepisami ustawy z dnia 30 czerwca 2000r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 01.49.508 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.).

 

Opisy i zdjęcia produktów

1. Wszelkie informacje dotyczące towarów, w tym w szczególności katalogi, foldery, broszury, inne materiały informacyjne lub reklamowe, a także informacje zamieszczone na stronie Serwisu przez Sprzedawcę, kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do składania ofert przez Klientów. Klient dokonując wypełnienia Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej E-sklepu składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

2. Kolory wyświetlanych na ekranie monitora zdjęć produktów mogą różnić się nieznacznie od rzeczywistych ze względu na ograniczenia wynikające z ustawień monitora.

3. Ukazane na zdjęciach w Serwisie elementy dekoracyjne nie wchodzą w skład produktów i nie są wliczone w ich cenę.

 

Ceny

1. Wszystkie ceny podawane w na stronach internetowych są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują Kosztów dostawy.

2. Wszystkie ceny podawane w E-Sklepie są wiążące wyłącznie przy złożeniu zamówienia przez stronę internetową i obowiązują w chwili złożenia zamówienia.

3. Zmiany Cen Towarów nie odnoszą skutku względem zawartych zamówień złożonych przed dokonaniem tych zmian.

 

Zamówienia

1. E-Sklep przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.dekoracje.brw.com.pl.

2. Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.

3. Oferta wybranych artykułów wyposażenia wnętrz jest dostępna wyłącznie w formie sprzedaży na odległość na warunkach opisanych w niniejszym regulaminie.

4. Warunkiem złożenia ważnego zamówienia, jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie E-Sklepu. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie:

 • nazwy, koloru, i ilości Towaru,
 • imienia i nazwiska Klienta bądź odbiorcy,
 • dokładnego adresu dostawy,
 • numeru telefonu kontaktowego,
 • adresu e-mail Klienta,
 • danych do faktury.

5. Otrzymanie złożonego Zamówienia, jest potwierdzane drogą e-mailową lub telefonicznie przez Sprzedawcę.

6. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia do realizacji, w następstwie złożonego przez Klienta Zamówienia, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną w terminie do 3 dni od dnia złożenia zamówienia, jest jednoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży wiążącej obie strony transakcji.

7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, w przypadku gdy Klient wybierze opcję zapłaty przed wydaniem Towaru, a płatności za Towar oraz Koszty dostawy nie zostaną uiszczone przez Klienta w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

8. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży.

9. E-Sklep nie prowadzi sprzedaży hurtowej. Zamówienia składane przez jednego Klienta na produkt w ilości hurtowej mogą zostać anulowane lub zrealizowane na warunkach, jakie zaproponuje obsługa E-Sklepu.

10. Sprzedawca zobowiązany jest do wysyłki towaru dopiero po zapłacie Ceny przez Klienta (nie dotyczy wyboru formy płatności w momencie odbioru towaru). Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się:

 • w przypadku Zamówień płatnych przelewem - w chwili wpływu należności na konto bankowe Sprzedawcy,
 • w przypadku Zamówień płatnych za pomocą karty kredytowej – w chwili autoryzacji transakcji przez odpowiednie centrum autoryzacyjne,
 • w przypadku Zamówień płatnych w momencie odbioru towaru – w chwili zawarcia umowy sprzedaży.

 

Sposoby płatności

1. Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:

a. Przed wydaniem towaru Klientowi:

 • Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy
 • Kartą kredytową

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl

b. W momencie odbioru towaru:

 • Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika.

2. Sprzedawca może ustalić z Klientem, za zgodą Klienta inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane z zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

3. Sprzedawca może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Klienta na piśmie pod rygorem nieważności. Klient może przenieść prawa i przekazać obowiązki wynikające z zawartej umowy na inne podmioty wyłącznie za uprzednią zgodą wyrażoną przez Sprzedawcę na piśmie pod rygorem nieważności.

 

Dostawa i Transport

1. Sprzedawca będzie realizował dostawy Towarów według złożonych Zamówień na adres wskazany w Zamówieniu Klienta za pośrednictwem firm kurierskich.

2. Szczegółowe warunki dostaw reguluje regulamin wskazanych firm kurierskich, dostępny na stronach internetowych lub w ich siedzibach.

3. W sytuacji gdy zamówiony Towar jest niedostępny w określonym terminie, Sprzedający bezzwłocznie poinformuje Klienta o przewidywanym nowym czasie dostawy. Klientowi przysługuje wówczas prawo do odstąpienia od umowy.

4 . Na koszt dostawy wpływ mają wielkość oraz ilość zamówionego Towaru, wybrany przez Klienta sposób zapłaty za Towar i czas dostawy. O ostatecznej (łącznej) wysokości opłaty za zrealizowanie dostawy całego zamówienia Klient uzyskuje informację po dodaniu Towaru do „Koszyka”, wyborze sposobu płatności i czasu dostawy.

5. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku Towaru w przesyłce bądź opakowaniu, Klient powinien w obecności dostawcy sporządzić protokół uszkodzenia (dostępny u dostawcy) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy, Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu kosztów.

6. Wraz z towarem wydawane są : faktura VAT lub paragon fiskalny oraz dokument gwarancyjny (jeżeli Towar objęty jest gwarancją). W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów prosimy o zgłoszenie tego faktu w celu uzupełnienia braków.

Pozostałe informacje dotyczące dostawy są dostępne w zakładce „Dostawa i Transport” pod adresem: http://www.dekoracje.brw.com.pl/zakupy/dostawa-i-transport/.

 

Zwrot towaru

1. Klientowi, który jest konsumentem i zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie 10 dni na warunkach opisanych w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin liczony jest od dnia wydania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.

2. Zwracany Towar powinien posiadać oryginalne i niezniszczone opakowanie producenta, powinien być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania,. Do zwracanego Towaru powinien być dołączony dowód jego zakupu oraz wszelkie inne przedmioty/dokumenty otrzymane przez Klienta w związku z zakupem Towaru. Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.

3. Zwracany Towar powinien być dostarczony Sprzedawcy niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy sprzedaży na adres z którego dokonano wysyłki Towaru Brak spełnienia w/w warunków nie uzależnia jednak możliwości dokonania zwrotu Towaru.

4. Zwrot Towaru nie może zostać dokonany w formie przesyłki za pobraniem.

5. Zapłacona za Towar Cena zostanie zwrócona Klientowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni). Zwrot uiszczonych należności dokonany będzie na wskazany w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy nr konta bankowego, a na życzenie klienta przekazem pocztowym.

6. W sytuacji, gdy Klient zdecyduje się na zwrot Towaru w myśl niniejszego paragrafu umowę sprzedaży uważa się za nie byłą i w sytuacji gdy do sprzedaży wystawiona została faktura VAT, Klientowi zostanie wystawiona faktura korygująca do dokumentu zakupu.

7. W przypadku zwrotu Towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis.

Formularz odstąpienia od umowy: pobierz.

 

Reklamacje

1. Sprzedawca ma obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego, w szczególności kosztów demontażu, dostarczenia, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia.

2. Jeżeli do zakupionego Towaru została dołączona karta gwarancyjna, uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w karcie gwarancyjnej oraz podanych w karcie punktach serwisowych. Warunki gwarancji jakości Towarów są określane przez ich producentów lub przedstawicieli na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

3. Zgłoszenie Reklamacji, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sprzedawcy i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem sposobu wysyłki – odesłanie na adres z którego nadany został Towar wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem stwierdzonych wad lub niezgodności z umową. Uznana reklamacja wiąże się z usunięciem wad lub wymianą na nowy i wysyłką towaru, ewentualnie zwrotem Ceny. W przypadku zewnętrznych i widocznych uszkodzeń mechanicznych opakowania powinien zostać załączony protokół uszkodzenia o którym mowa w punkcie 5 w części regulaminu dotyczącym Dostawy.

4. Przesłany w ramach reklamacji Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające jego bezpieczny transport. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu. Do przesłanego Towaru powinien być dołączony opis uszkodzeń wraz z podaną informacją od kiedy dana usterka występuje. Powyższe umożliwi szybszą realizację danej reklamacji. Dodatkowo należy określić żądania reklamacyjne oraz tryb reklamowania (z tytułu rękojmi, gwarancji lub niezgodność towaru z umową). Do reklamowanego sprzętu należy dołączyć, dokument potwierdzający zakup, a w przypadku dochodzenia praw z gwarancji – kopię dokumentu gwarancji.

5. Reklamacja powinna być zgłoszona na adres z którego dokonano wysyłki, lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie www.

 

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 27.05.2014 r. i obowiązuje przez czas nieoznaczony. Podmiot prowadzący Serwis zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia. Zmiany nie mogą dotyczyć zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.

 

Poprzednie wersje regulaminu

Regulamin serwisu od 17.10.2013 do 26.05.2014. Pobierz regulamin
 

 

 

Zapisz sie do naszego newslettera,
aby otrzymywać informację o nowościach i promocjach.


BLACK RED WHITE S. A. - SKLEP INTERNETOWY

39-300 MIELEC, UL. WOJSKA POLSKIEGO 3, H-13

Czynny w godzinach: 7.30-19.00

 

Biuro Obsługi Klienta

Tel. : 084 685 02 00

Fax : 017 717 30 10

e-mail:

Copyright © 2012 Black Red White S.A. - Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: Ideo
23-400 Biłgoraj, ul. Krzeszowska 63, NIP 918-17-45-428, KRS Nr 0000089493
Sąd Rejonowy w Lublinie XI Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy: 177.359.520,00 zł
Dziękujemy - zapraszamy do salonu